Câu Hỏi:

Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng tham gia lao động trồng cây. Số cây mỗi lớp trồng tỉ lệ với các số 3; 5; 8 và hai lần số cây lớp 7A cộng với bốn lần số cây lớp 7B thì hơn số cây lớp 7C là 108 cây. Tính số cây mỗi lớp.

A: 7A :18 cây; 7B : 30 cây; 7C : 48 cây
B: 7A :30 cây; 7B :18 cây; 7C : 48 cây
C 7A :18 cây; 7B :48 cây; 7C :30 cây
D: 7A ::48 cây; 7B :18 cây; 7C :30 cây
Trả lời:
Đáp án: A

Giải thích từ Global:

  Gọi x, y, z lần lượt là số cây lớp 7A, 7B, 7C trồng.
 
   ​Theo bài ra ta có: 

      

Khi đó ta có:

  

Do đó:
  
Vậy lớp 7A trồng được 18 cây, lớp 7B trồng được 30 cây, lớp 7C trồng được 48 cây

Ôn luyện liên quan

A: 52/35
B: 2/7
C: 13/35
D: 17/35
A: Một số nguyên âm
B: Một số nguyên dương
C: Một phân số nhỏ hơn 0
D: Một phân số lớn hơn 0
A: |-x| = |x| 
B: |x| < -x
C: |x| ≥ 0
D: |x| ≥ x

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi -Phone: 0987.351.033 - 02422.699.888
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến

Giao hàng toàn quốc

Bảo mật thanh toán

Đổi trả trong 7 ngày

Tư vẫn miễn phí