Câu Hỏi:

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo hệ số k. Khi x = 12 thì y = -3. Hệ số tỉ lệ là:

A: k = -1/4
B: k = -4
C k = 1/4
D: k =4
Trả lời:
Đáp án: B

Giải thích từ Global:

   Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo hệ số k nên x = ky

  Ta có 12 = k.(-3) ⇒ k = -4

   Hay x = (-4)y

Ôn luyện liên quan

A: 52/35
B: 2/7
C: 13/35
D: 17/35
A: Một số nguyên âm
B: Một số nguyên dương
C: Một phân số nhỏ hơn 0
D: Một phân số lớn hơn 0
A: |-x| = |x| 
B: |x| < -x
C: |x| ≥ 0
D: |x| ≥ x

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi -Phone: 0987.351.033 - 02422.699.888
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến

Giao hàng toàn quốc

Bảo mật thanh toán

Đổi trả trong 7 ngày

Tư vẫn miễn phí